Aktualności

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Informacja

Najważniejsze informacje o projekcie

Opis Projektu

Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetowych celów władz Miasta Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczynią się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Nowa linia tramwajowa do tzw. osiedla JAR, zmodernizowane torowiska, nowe niskopodłogowe tramwaje, ekologiczne autobusy , niezbędne dla MZK wozy techniczne – to jedne z ważniejszych inwestycji unijnych realizowanych obecnie w Toruniu. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu.

Więcej o projekcie

Cele Projektu

Szczegółowe cele projektu:

  • poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej na terenie Torunia,
  • skrócenie czasu podróży,
  • uatrakcyjnienie oferty przewozowej,
  • zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

Więcej o celach

Aktualności

Przetarg na pojazdy techniczne unieważniony

Niestety postępowanie na dostawę pojazdów technicznych w ramach zadania 7 zostało unieważnione. Nie wpłynęła do Spółki żadna oferta. Prz...

Przetarg na autobusy elektryczne ogłoszony

W dniu 2 lipca 2019 roku MZK w Toruniu Sp. z o.o. opublikowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów elektrycz...

Tramwajem przez kwietną łąkę

Nowe drzewa, krzewy i trawy, a także po raz pierwszy zaprojektowane w Toruniu łąki kwietne – tak będzie wyglądało zagospodarowanie ...

Projekt

"Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II"

Dane finansowe
Źródło finansowania
Beneficjent projektu

Koszt całkowity projektu: 400 403 080, 64 zł

Wydatki kwalifikowalne: 322 371 317,29 zł

Kwota dofinansowania: 195.600.000,00 zł (60,68%)